23 maart 2018

Infographics Politie Rotterdam

Van de politie 'Eenheid Rotterdam' kregen wij de opdracht het format van de gebiedsscan 2018 te voorzien van een aangepaste vormgeving. De essentie van de opdracht lag in het visueel overdragen van inzichten, opgedaan in bijeenkomsten, die tot uitdrukking komen in de gebiedsscan.

Duidelijk, helder, kort & krachtig. Zowel voor het invullen van de gebiedsscan als het lezen van de gebiedsscan.
In de gebiedsscan worden de meest relevante vraagstukken en urgente deelgebieden uitgelicht aan de hand van iconen en infographics.

De nieuwe vormgeving geeft tevens een snel inzicht in het verloop van processen.

Infographics Politie Rotterdam
Infographics Politie Rotterdam
Infographics Politie Rotterdam

Reclameloods Rotterdam B.V.

reclamebureau - ontwerpbureau

Bezoekadres:
Puntegaalstraat 469 • 3024 EB Rotterdam

Postadres:
Postbus 34056 • 3005 GB Rotterdam

T: +31(0)10 - 411 40 50
E: studio@reclameloods.nl

K.v.K. Rotterdam nr. 24418912
B.T.W. nr. NL8182.83.142.B.01

verstuur